วัดหัวคู้
ไผ่เลี้ยง
ไผ่น้ำเต้า

ต้นเต้าตัน
ต้นเพกา
ต้นเพชรสังฆาต
ต้นโพธิ์
ต้นไทร
ต้นไผ่สีสุก
ต้นขนุน
ต้นข่อย
ต้นคูน
ต้นจัน
ต้นหว้า
ต้นจันทร์กะพ้อ
ต้นจันทร์ผา
ต้นจิกสวน
ต้นสาละลังกา
ต้นชบา
ต้นตีนเป็ดทะเล
ต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบรรณ
ต้นบัวสวรรค์
ต้นบานไม่รู้โรยป่า
ต้นพะยุง
ต้นมะกอก
ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่
ต้นมะฮอกกานีใบใหญ่
ต้นรวงผึ้ง
ต้นรางจืด
ต้นราตรี
ต้นวาสนา