ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
วัดหัวคู้
วัดปากคลองมอญ
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
ตำหนักเสด็จพ่อเขาสามร้อยยอด

ตำหนักเสด็จพ่อพลายชุมพล

และศาลเจ้าพ่อทุ่ง