วัดศรีวารีน้อย
ชบา
ต้นเต่าร้าง
ต้นเล็บมือนาง
ต้นแว่นแก้ว
ต้นโพธิ์
ต้นไทรย้อย
ต้นกก
ต้นกล้วยหักมุก
ต้นการเวก
ต้นตะขบฝรั่ง
ต้นธูปฤาษี
ต้นปรงทะเล
ต้นพลับพลึง
ต้นพวงชมพู
ต้นพุทธรักษาญี่ปุ่น
ต้นยอ
ต้นวาสนา
ต้นสาเก