ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Cerbera odollam Gaertn.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Cerbera0odollam0Gaertn.&checkwordscilink=y

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 12 ม. ใบรูปไข่กลับ ยาว 9-30 ซม. ปลายแหลม เส้นแขนงใบเรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาว 1.5-4 ซม. ช่อดอกยาว 8-35 ซม. ก้านดอกยาว 1-4 ซม. กลีบเลี้ยงรูปแถบ ยาว 0.8-2.5 ซม. ดอกสีขาว มีแต้มสีเหลืองรอบปากหลอด หลอดกลีบดอกยาว 1-2 ซม. กลีบยาว 1.2-3.8 ซม. มีขนสั้นนุ่มด้านในหลอดกลีบครึ่งบน เกสรเพศผู้ติดประมาณกึ่งกลางหลอดกลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 มม. ผลกลมหรือรูปไข่ ยาว 4.5-7.7 ซม. สุกสีเขียว