ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Syzygium cumini (L.) Skeels

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspxwordsnamesci=Syzygium0cumini0(L.)0Skeels&checkwordscilink=y

ไม้ต้น สูงได้ถึง 35 ม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 8-13.5 ซม. ปลายแหลม มน หรือกลม โคนรูปลิ่มกว้าง แผ่นใบหนา มีเส้นขอบใน 1 เส้น เส้นแขนงใบจำนวนมาก ก้านใบยาว 0.5-2.8 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ยาวได้ถึง 10 ซม. ก้านช่อสั้น ดอกจำนวนมาก ไร้ก้าน ก้านดอกเทียมยาว 1-2 มม. ฐานดอกรูปถ้วย ยาว 2.5-5 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปกลม ๆ ขนาดเล็ก กลีบดอก 4 กลีบ บาง รูปรีกว้างเกือบกลม ยาว 1.4-2.8 มม. มีต่อม 5-19 ต่อม เกสรเพศผู้ยาว 3.8-6 มม. รังไข่มี 2 ช่อง ผลรูปรี ยาว 1-2 ซม. สุกสีดำ