พิธีกรรมและเทศกาล
ประเพณีแห่ผ้าและห่มผ้าองค์หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา
ประเพณีกวนกาละแม วัดหัวคู้
ประเพณีตักบาตรพระร้อย วัดหัวคู้
ประเพณีส่งเรือคลองหนองงูเห่า