เปิดตู้กับข้าว
แกงส้มผักกระเฉดปลานิลทอด
ขนมไทยแม่เฉลิมศรี
ขนมสายบัว
ขนมดอกโสน
มะม่วงน้ำปลาหวาน ตำบลบางเสาธง
การเลี้ยงปลาเบญพรรณ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
ปลาร้าทรงเครื่อง