ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Gomphrena celosioides Mart.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Gomphrena0celosioides0Mart.&checkwordscilink=y

ไม้ล้มลุก ทอดนอน มีขนยาวตามกิ่งและแผ่นใบทั้งสองด้าน ใบรูปใบหอกกลับ ยาว 2-3 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ช่อดอกแบบช่อเชิงลดสั้น ๆ รูปขอบขนาน ยาว 2-3 ซม. สีขาว วงใบประดับคล้ายใบ ใบประดับเรียงตรงข้าม ยาวประมาณ 3 มม. ใบประดับย่อยยาวเท่า ๆ กลีบรวม ด้านบนเป็นสันแคบ ๆ ช่วงโคน ดอกสีขาว กลีบรูปใบหอก 3 กลีบนอกมีขนที่โคน กลีบคู่ในมีขนด้านบน เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันสั้นกว่าหรือเท่า ๆ กลีบรวม อับเรณูเกือบไร้ก้าน ก้านเกสรเพศเมียสั้น ผลรูปกลม เมล็ดกลม เว้า แบน ๆ