วิถีชีวิตคนบางเสาธงในวันวาน

ของบ้านเธอ ข้าวปลาบ้านฉัน
ย้อนวันวานเรือโดยสารที่บางเสาธง
เจ้าทุยแห่งท้องทุ่งบางสาธง
แรงงานสำคัญของชาวนาในบางเสาธง