ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ :

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=118

ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Alstonia scholaris (L.) R. Br. เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ไม้ต้น เปลือกต้นสีเทา มียางขาวมาก ใบเดี่ยว เรียงรอบข้อ รูปขอบขนานแกมใบหอกกลับหรือรูปไข่กลับ ปลายแหลมหรือกลม โคนรูปลิ่มหรือเป็นครีบ เส้นใบตรงจำนวนมาก ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงรูปไข่ มีขนสั้นนุ่มและขนครุย กลีบดอกเรียงซ้อนทับด้านซ้ายในตาดอก กลีบดอกสีขาว แกมเหลือง ผลเป็นฝักออกเป็นคู่ รูปกลมยาว เมล็ดรูปขอบขนาน