นกที่พบในลำคลองชุมชน
นกปากห่าง
นกยางกรอกพันธุ์จีน
นกยางเปีย
นกยางกรอกพันธุ์ชวา
นกยางควาย