ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Barringtonia racemosa (L.) Spreng.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/mindexdictdetail.aspx?runno=1596

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบรูปไข่กลับ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 14-42 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่ม มน หรือเว้าตื้น แผ่นใบค่อนข้างบาง ขอบจักฟันเลื่อย เส้นแขนงใบข้างละ 10-20 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ห้อยลง ยาวได้ถึง 1 ม. ใบประดับรูปสามเหลี่ยม ยาว 5-6 มม. ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 ซม. ฐานดอกยาว 0.4-1.2 ซม. เรียบ กลีบเลี้ยงรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 0.6-1.3 ซม. ดอกสีชมพูหรือขาวมีปื้นชมพู กลีบรูปรี ยาว 1.5-2.5 ซม. เกสรเพศผู้เรียง 5-6 วง ยาว 3.5-4 ซม. วงในยาว 1-2.5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-6.5 ซม. ผลรูปรี เป็นเหลี่ยมมน ๆ ยาว 5-9 ซม. มีเมล็ดเดียว รูปไข่ ยาว 2-4 ซม.