ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
วัดจรเข้ใหญ่
วัดศรีวารีน้อย
ศาลท้าวพันตา เกาะพิจิตร