ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Cissus quadrangularis L.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : https://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/medicinal-specimen.asp?id=721

ไม้เลื้อย รูปสี่เหลี่ยมเป็นครีบ ผิวเรียบ มีรอยคอดบริเวณข้อ ใบเดี่ยว ออกข้อละ 1 ใบ บริเวณปลายเถา  รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3-8 ซ.ม. ยาว 4-10 ซ.ม. ขอบใบหยักมน เนื้อใบมนค่อนข้างหนา ตรงข้ามใบมีมือเกาะ ดอกช่อ ออกตรงข้ามใบ ดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลีบดอกด้านนอกสีเขียวแกมเหลือง โคนกลีบมีแถบสีแดง กลีบด้านในสีขาว ผลสด รูปกลม