ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Cestrum nocturnum L.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : https://data.addrun.org/plant/archives/667-cestrum-nocturnum-l

ไม้พุ่ม สูง 3-4 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม เปลือกเป็นสีเทาอ่อน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ขอบขนานหรือรูปรี กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ปลายและโคนแหลม แผ่นใบบาง เป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวเข้ม ออกดอกเป็นช่อ ตามซอกใบและปลายยอด ดอกสีขาวอมเขียวหรือดอกสีเหลืองอ่อน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้ 5 เกสร ดอกมีกลิ่นหอมเวลากลางคืน ออกดอกตลอดปี