ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Cerbera odollam Gaertn.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Streblus0asper0Lour.&checkwordscilink=y

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. มักแตกกอ หูใบยาว 3-5 มม. ใบรูปรี รูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 13 ซม. แผ่นใบสาก ขอบจักฟันเลื่อย เส้นแขนงใบข้างละ 4-8 เส้น ก้านใบยาว 1-5 มม. ช่อดอกเพศผู้แบบช่อกระจุกแน่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 ซม. ก้านช่อยาวได้ถึง 1.5 ซม. ดอกเกือบไร้ก้าน กลีบรวมยาวประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้ยาวเท่า ๆ กลีบรวม ช่อดอกเพศเมียก้านช่อยาวได้ถึง 2 ซม. กลีบรวมขยายในผล ยาว 5-8 มม. มีขนสั้นนุ่ม ยอดเกสรเพศเมียขยายในผลยาวได้ถึง 1.2 ซม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม. สุกสีเหลืองอมส้ม