เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำนาแบบโบราณ

ระหัดวิดน้ำ
เรือมาด
สีฝัด

ถังฟาดข้าว
ที่วัดความชื้นข้าว
ถังไม้ตวงข้าว
กระบุงเล็ก
กระบุงปากบาน