ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. f.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/ไผ่เลี้ยง

มีความสูง 2-3 เมตร มีลำต้นสูง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-6 เซนติเมตร พุ่มกว้าง 4-6 เมตร ลำกลมและเกลี้ยง สีเขียวเป็นมันและมีขนสีขาวนวลอยู่ตามข้อ และใบเป็นลักษณะแคบเล็ก ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ใบแตกออกบริเวณกลางลำ ทำให้ดูเป็นพุ่มอยู่ส่วนยอดของต้น มีใบดกมาก