วัดจรเข้ใหญ่
ชาฮกเกี้ยน
ต้นเทียนหยด
ต้นจัน
ต้นต้อยติ่งเทศ
ต้นทองอุไร
ต้นพะยุง
ต้นพิกุล
ต้นลีลาวดี