เล่าขานบ้านคลองของบางเสาธง

คลองบางเสาธง
คลองจระเข้
คลองหนองงูเห่า
คลองพ่อเฒ่า
คลองต้นไทร
คลองชวดบัว
คลองมหาชื้น
คลองสี่ศอก (คลองโก่งประทุน)
คลองจรเข้น้อย
คลองตาหลวง
คลองบางเซา-บ้านเกาะไก่
คลองบางกระเทียม