ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Schoutenia0glomerata0King0subsp.0peregrina0(Craib)0Roekm.0&checkwordscilink=y

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. มีขนกระจุกสั้นรูปดาวสีน้ำตาลแดงตามกิ่ง ก้านใบ เส้นแขนงใบด้านล่าง ช่อดอก และผล หูใบรูปใบหอก ยาว 3.5-8 มม. ร่วงเร็ว ใบเรียงสลับ รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 0.5-4 ซม. ยาว 1-11 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนมนหรือกลม แผ่นใบด้านล่างมีเกล็ดหนาแน่น เส้นโคนใบ 1 คู่ เส้นแขนงใบข้างละ 2-5 เส้น เส้นใบย่อยแบบขั้นบันได เส้นกลางใบบุ๋มด้านบน ก้านใบหนา ยาว 2-7 มม. ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. ใบประดับรูปเส้นด้าย ติดที่ข้อก้านดอก ร่วงเร็ว ไม่มีกลีบดอก กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาวประมาณ 7 มม. แฉกลึกมากกว่ากึ่งหนึ่ง บานออก ขอบและปลายกลีบมีขน จานฐานดอกกลม ติดที่โคนกลีบเลี้ยง มีขนหนาแน่น เกสรเพศผู้มีประมาณ 25 อัน โคนเชื่อมติดกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 อัน เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง ก้านชูอับเรณูรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 9 มม. มี 5 คาร์เพลล์ มีขนหนาแน่น แต่ละคาร์เพลล์มีออวุล 2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.5-3 มม. ยอดเกสรจัก 5 พู โค้งงอกลับ ติดทน ผลรูปไข่กลับเกือบกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. แตกเป็น 5 ส่วน เมล็ดกลม ๆ ขนาดประมาณ 6 มม.