ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Crescentia cujete L.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=60

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 2-10 เมตร กิ่งก้านแผ่ตามแนวราบ ใบดกสีเขียวสด ใบเดี่ยวรูปช้อนเรียงสลับ มีใบประดับขนาดเล็กรูปร่างคล้ายใบออกที่โคนใบจำนวน 2 ใบ อยู่ตามข้อของกิ่ง ปลายใบแหลมเล็กน้อย โคนใบสอบแหลม ไม่มีก้านใบ ใบสีเขียวสด ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร ใบประดับทั้งสอง กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 4.5 เซนติเมตร ดอกเดี่ยวห้อยลง รูปปากแตรบานเล็กน้อย สีเขียวอมเหลือง มีลายสีม่วง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อ ปลายดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ ดอกยาว 2-3 นิ้ว เกสรเพศผู้มี 4 อัน สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ผลทรงกลมโต ขนาด 15-50 เซนติเมตร ผิวเรียบ เกลี้ยง และแข็ง ภายในมีเนื้อและเมล็ดแบนๆ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด