ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Ficus religiosa L.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Ficus0religiosa0L.&checkwordscilink=y

ไทรกึ่งอิงอาศัย สูงได้ถึง 35 เมตร หูใบยาว 0.5-1 ซม. ร่วงเร็ว ใบรูปไข่กว้างหรือรูปหัวใจ ยาว 5-25 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง โคนตัดหรือรูปหัวใจ ก้านใบยาว 2.5-12 ซม. ดอกอยู่ภายในฐานดอกที่ขยายออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ไร้ก้าน ใบประดับขนาดเล็ก ฐานดอกกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. สุกเปลี่ยนเป็นสีชมพู ม่วงหรือดำ มีช่องเปิดเล็กๆ ด้านปลาย เกสรเพศผู้เรียงใกล้ช่องเปิด กลีบรวมสีแดง รังไข่สีน้ำตาลแดง นิยมปลูกตามวัด อนึ่งคำว่า โพธิ มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต “bodhi” เป็นต้นไม้สำคัญในศาสนาฮินดูและพุทธ เป็นต้นไม้ที่เป็นสหชาตกับพระพุทธเจ้า คืออุบัติขึ้นในโลกในวันเดียวกับที่ทรงประสูติ