ตำบลบางเสาธง
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดเสาธงนอก
วัดศิริเสาธง
วัดมงคลนิมิตร
โบสถ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ลานหลวงพ่อนาค

ศาลพ่อเฒ่า
มัสยิดกอมรุสมาน