ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Vatica diospyroides Symington.

สถานที่พบ : วัดหัวคู้

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/pattani_botany/พันธุ์ไม้/ป่าบก/จันทร์กะพ้อ/จันทร์กะพ้อ.htm

เป็นไม้ต้น สูง 5–15 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลอมเทา สีเทาคล้ำ มักมียางใสซึมตามรอยแตก เปลือกชั้นในสีเหลือง ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 5–7 ซม. ยาว 14–20 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบและเบี้ยวเล็กน้อย ผิวใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบ 15–18 คู่ ปลายเส้นโค้งจรดขอบใบ ก้านใบยาวประมาณ 1.5 ซม.  ดอก สีเหลืองนวล กลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามกิ่ง และตามง่ามใบ  ผล กลมรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5–3 ซม. ผิวผลเป็นขุยสีน้ำตาล เมื่อแก่แตกเป็น 3 กลีบ มีกลีบประดับ 5 กลีบสั้นกว่าตัวผล