ถังไม้ตวงข้าว

ถังไม้ตวงข้าวเป็นภาชนะทรงกระบอก ก้นทึบ ปากกลวง ส่วนมากทำด้วยไม้สัก เพราะแข็งแรงคงทน ไม่มีเชื้อราและปลวกมากินเนื้อไม้  ถังไม้มีแผ่นโลหะรัดที่ขอบปากถัง กลางและก้นถัง บริเวณปากจะมีไม้ขวางเพื่อใช้เป็นที่จับยกถัง บางถังไม่มีไม้ขวางแต่จะมีหู ทำจากไม้บริเวณขอบปากด้านนอก

ถังไม้ตวงข้าวใช้ตวงข้าวเปลือก ข้าวสาร เมล็ดถั่ว เมล็ดงา เมล็ดข้าวโพด โดยการตวงจะต้องเทเมล็ดข้าวเปลือก ข้าวสาร ลงไปในถังจนพูนปากถัง แล้วใช้ไม้ปาดซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นท่อนไม้ไผ่กลม ๆ ปาดส่วนที่เกินออกจนเสมอขอบปากถัง ในการรับซื้อข้าวเมื่อตวงแล้วจะนำไม้ไผ่ที่เรียกว่า ติ้ว ปักในถังตวงข้าวเพื่อนับจำนวนก่อนนำไปเทในภาชนะหรือกระบุง

 ที่มา ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)