กระบุงปากบาน

กระบุงปากบานเป็นภาชนะสำหรับใส่ข้าวเปลือกหรือพืชพันธุ์ต่าง ๆ สานด้วยตอก สูงประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ปากกว้างประมาณ ๖๐-๘๐ เซนติเมตร ปากกลมก้นสอบเป็นสี่เหลี่ยม มักเสริมมุมและก้นด้วยหวาย ปากของกระบุงปากบานจะเสริมด้วยยางขนาดพอดีมือจับสองที่ตรงข้ามกัน เพื่อความสะดวกสบายในการหยิบจับ ปากที่กว้างกว่ากระบุงทั่วไปทำให้น้ำหนักลงสู่ก้น และมีส่วนโค้งอยู่เหนือศีรษะพอดี ทำให้สะดวก ไม่เกะกะ และกระชับเมื่อแบกขึ้นบ่า เทข้าวเปลือกหรือพืชพันธุ์อื่น ๆ ได้สะดวก

ที่มา ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)