กระบุงเล็ก

กระบุงเป็นภาชนะสำหรับใส่สิ่งของและพืชพันธุ์ต่าง ๆ เป็นภาชนะที่สานทึบทั้งใบ มีรูปทรงกลมสูง ปากผาย ส่วนก้นสอบเป็นสี่เหลี่ยม มีขอบปากและใช้หวายผูกเสริมตามมุมเพื่อเพิ่มความคงทน มีหู ๔ หูสำหรับร้อยเชือกหาบ มักสานเป็นคู่แล้วใช้คานหาบกระบุงเล็กเป็นภาชนะสานด้วยตอกคล้ายกระบุงแต่มีขนาดเล็กกว่า มีหูใต้ขอบปากสำหรับร้อยเชือกคล้องปลายคานเพื่อคอนหรือหาบ

กระบุงเล็กใช้ใส่สิ่งของต่าง ๆ เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ข้าวเปลือก ข้าวสาร ส่วนใหญ่เวลาใช้จะใช้คอนเพียงใบเดียวมากกว่าหาบเป็นคู่อย่างกระบุง

ที่มา ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)