ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Muntingia calabura L.

สถานที่พบ : วัดศรีวารีน้อย

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Muntingia0calabura0L.&checkwordscilink=y

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. มีขนกระจุกสั้นนุ่มตามกิ่ง แผ่นใบ ก้านใบ และกลีบเลี้ยง หูใบร่วมขนาดเล็ก ยาวไม่เท่ากัน ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5-10 ซม. ปลายแหลม โคนเบี้ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 2-5 มม. ดอกออกตามซอกใบเป็นกระจุก 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 1.5-3 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก พับงอกลับ กลีบดอกมี 5-7 กลีบ รูปรี ยาวประมาณ 1 ซม. มีก้านกลีบสั้น ๆ เกสรเพศผู้จำนวนมาก เกลี้ยง จานฐานดอกรูปวงแหวน รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรมี 5-7 พู ผลสด เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เปลือกบาง สุกสีแดง ก้านยาว 2-3 ซม. เมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมาก