ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Morinda citrifolia L.

สถานที่พบ : วัดศรีวารีน้อย

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Morinda0citrifolia0L.&checkwordscilink=y

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 10 ม. หูใบรูปไข่ ยาว 0.5-1.5 ซม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 10-25 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนแหลมหรือเรียวสอบ เส้นแขนงใบข้างละ 5-7 เส้น มักมีตุ่มใบเป็นขน ก้านใบยาว 0.5-3.5 ซม. ก้านช่อยาว 1-1.5 ซม. ช่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 ซม. บางครั้งมีแผ่นคล้ายใบประดับสีขาว 1-3 ใบ รูปรี ยาว 0.5-1.5 ซม. ดอกรูปแตรแคบ ๆ หลอดกลีบดอกยาว 0.8-1.5 ซม. ด้านในมีขนหนาแน่น มี 5-6 กลีบ รูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 2-6 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.8-1 ซม. ช่อผลแก่สีขาว รูปไข่หรือกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-5 ซม. ผลย่อยจำนวนมากเชื่อมติดกัน