ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Antigonon leptopus Hook. & Arn.

สถานที่พบ : วัดศรีวารีน้อย

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Antigonon0leptopus0Hook.010Arn.&checkwordscilink=y

ไม้เถา มีหัวใต้ดิน ไม่มีหูใบ ใบเรียงเวียน รูปหัวใจแกมรูปไข่ ยาว 2.5-10 ซม. ใบช่วงโคนขนาดใหญ่กว่าช่วงปลายกิ่ง ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะแยกแขนง ปลายช่อเป็นมือจับ ช่อแขนงยาว 1-5 ซม. ดอกสีชมพูหรือขาว ออกเป็นกระจุกตามแขนงช่อ ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. กลีบรวม 5 กลีบ ยาวประมาณ 1.2 ซม. ขยายในผลได้ถึง 2 ซม. กลีบนอก 2-3 กลีบ รูปไข่ กลีบในรูปขอบขนาน เกสรเพศผู้ 8 อัน รังไข่มี 3 ช่อง ผลแห้งเมล็ดล่อน รูปสามเหลี่ยม ยาว 0.6-1 ซม. มีกลีบรวมที่ขยายหุ้ม เมล็ดจำนวนมาก ขนาดเล็ก