ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Artabotrys hexapetalus (L. f.) Bhandari

สถานที่พบ : วัดศรีวารีน้อย

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Artabotrys0hexapetalus0(L.0f.)0Bhandari&checkwordscilink=y

ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 10 ม. ลำต้นมีช่องอากาศ มักมีหนามยาว 2-4 ซม. กิ่งเกลี้ยงหรือมีขนประปราย ใบเรียงเวียน รูปขอบขนาน ยาว 6-25 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนละเอียดตามเส้นกลางใบ ช่อดอกมี 1-2 ดอก ก้านช่อยาวเท่า ๆ ก้านดอกหรือสั้นกว่าเล็กน้อย ก้านดอกยาว 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 5-8 มม. พับงอกลับ ด้านนอกมีขนละเอียด กลีบดอกรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กลีบชั้นในขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ยาว 3-4.5 ซม. โคนกลีบด้านนอกมีขนละเอียด คอด เกสรเพศผู้วงด้านนอกส่วนมากเป็นหมัน รยางค์มี 3 สัน ผลย่อยมี 7-15 ผล รูปรีกว้าง ยาว 2.5-4 ซม. ก้านสั้นหรือไร้ก้าน ปลายมีติ่งแหลม เมล็ดยาว 1.5-2 ซม.