นกยางกรอกพันธุ์จีน

ประเภท : นกที่พบในพื้นที่เกษตรกรรม

วงศ์นก : นกยาง (Ardeidae)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardeola bacchus

ชื่อสามัญ :

ลักษณะทั่วไป

นกยางที่มีขนาดเล็ก คอยาว ปากแหลมตรงยาวสีเหลืองปลายปากสีดำ  หัว คอ อกน้ำตาลสีเหลืองมีลายขีดหนาสีน้ำตาลอมเทาและมีแถบสีคล้ำเป็นขีดประกระจายทั่ว   หลังสีน้ำตาล ท้องสีขาว  ขาสีน้ำตาล ปีกสีขาวซึ่งสามารถเห็นได้ขณะบิน   ในฤดูผสมพันธุ์ หัว คอ และอกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเข้ม ขนปกคลุมด้านหลังเป็นสีดำน้ำเงินเข้ม ขาเปลี่ยนเป็นสีแดง หนังที่หน้ามีสีเขียวอมเหลือง  ปากสีเหลืองสดปลายปากสีดำ

พฤติกรรมและถิ่นอยู่อาศัย

นกชนิดอาศัยอยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำ หนองบึง พื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งนา บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง     มักจะพบนกชนิดนี้อยู่โดดเดี่ยวหรือรวมกลุ่มอยู่กับนกยางชนิดอื่น ๆ  นกชอบยืนอยู่นิ่ง ๆ รอจับปลาและสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่อยู่ในแหล่งน้ำ โดยหดหัวแนบลำตัวจากนั้นย่อตัวต่ำลงแล้วจึงจิกกินเหยือนั้นไปทั้งตัว หรือเดินท่องไปตามริมน้ำเพื่อจิกกินเหยื่อ

อาหาร

ปลา สัตว์น้ำขนาดเล็ก

การผสมพันธุ์

ไม่พบการทำรังในประเทศไทย

สถานภาพ

จัดเป็นนกอพยพและสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย