นกยางเปีย

ประเภท : นกที่พบในลำคลอง

วงศ์นก : วงศ์นกยาง (Ardeidae)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : ชื่อวิทยาศาสตร์ Egretta garzetta

ชื่อสามัญ :

ลักษณะทั่วไป

นกชนิดนี้มีขนาดใหญ่ประมาณ 81 เซนติเมตร  มีขนาดใกล้เคียงกับห่านบ้าน  นกชนิดนี้มีเอกลักษณ์คือ มีปากใหญ่ยาวสีเทาดำ ปลายปากแหลม  กลางปากค่อนไปทางปลายปากมีลักษณะเปิดเป็นช่องว่าง   ซึ่งเมื่อปากบนและปากล่างปะกบกันจะทำให้สามารถมองเห็นช่องว่างของปากได้อย่างชัดเจน  ด้วยเหตุนี้ จึงถูกเรียกชื่อว่า “นกปากห่าง” โดยสภาพที่ช่วงกลางปากของนกชนิดที่มีลักษณะเปิดเป็นช่องว่าง จะทำให้ช่วงกลางปากมีลักษณะแยกออกจากกันซึ่งจะช่วยทำให้นกสามารถจับหอยโข่งซึ่งเป็นอาหารโปรดนั้นไม่ให้ลื่นหลุดออกจากปาก  คอของนกมีขนาดยาวและขามีขนาดยาวมากสีชมพู แข้งและตีนสีชมพูคล้ำ  ในช่วงระยะเวลานอกฤดูผสมพันธ์ ขนปกคลุมลำตัวสีเทาอ่อน ขนโคนปีก ขนปีกบินและหางสีดำ  ในช่วงฤดูผสมพันธ์ ขนปกคลุมลำตัวสีขาวมากขึ้น แข้งและตีนสีแดง  เมื่ออยู่ในระยะนกวัยอ่อน  หัวและคอสีน้ำตาล แข็งสีดำ ปากมีขนาดเล็กและไม่มีช่องว่าง เมื่อขณะที่นกชนิดนี้โผบินอยู่ในท้องฟ้า จะสามารถเห็นขนใต้ปีกสีขาวสลับดำ  และเห็นปากหนาของนกและมีขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจน  หากเรายืนอยู่ในระยะใกล้ๆ ขณะที่นกกำลังบินจะได้ยินเสียงนกกระพือปีกมีเสียงดังมาก

พฤติกรรมและถิ่นอยู่อาศัย

นกชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำ  พื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งนา บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง และหาอาหารกินโดยการเดินในน้ำใช้ปากจิกกินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยการกลืนกินทั้งตัว  หรือบางครั้งก็เดินย่ำไปตามพื้นน้ำและใช้ตีนพุ้ยน้ำให้ปลาและสัตว์เล็กในน้ำตกใจหนีออกมาจากที่หลบว่อน ทำให้นกยางเปียสามารถจับเหยื่อกินเป็นอาหารได้

อาหาร

ปลา สัตว์น้ำขนาดเล็ก

การผสมพันธุ์

ทำรังโดยใช้กิ่งไม้วางซ้อนกันอย่างง่าย ๆ ตามง่ามไม้ รังเป็นรูปกระจาดตรงกลางเป็นแอ่งตื้น ๆ  และรองรังด้วยหญ้าและใบไม้สด  พ่อแม่นกออกไข่และพ่อแม่นกช่วยกันฟักไข่และช่วยกันเลี้ยงลูกนกจนลูกนกแข็งแรงจนสารถบินออกจากรังได้

สถานภาพ

จัดเป็นนกประจำถิ่นและสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย