นกยางกรอกพันธุ์ชวา

ประเภท : นกที่พบในลำคลอง

วงศ์นก : นกยาง (Ardeidae)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardeola speciosa

ชื่อสามัญ :

ลักษณะทั่วไป

นกขนาดเล็ก  หัวค่อนข้างโต คอและขาสั้น ปากแหลมตรงยาวสีเหลือง ปลายปากสีดำ หัว คอและอกมีสีน้ำตาลอมเทาและมีแถบสีคล้ำเป็นขีดประกระจายทั่ว หลังมีสีน้ำตาลเขียว ท้องสีขาว ขาสีน้ำตาล ปีกมีสีขาว ฤดูผสมพันธุ์  คอและหัวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน บริเวณท้ายทอยมีขนสีขาวยื่นยาวออกมา อกสีน้ำตาลแดง  หลังสีดำ ขาสีแดง   หนังรอบตาสีเทา

พฤติกรรมและถิ่นอยู่อาศัย

อาศัยอยู่ตามพื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งนา บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง  มักพบอยู่โดเดี่ยวหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ   ชอบยืนนิ่ง ๆ ในน้ำเพื่อรอจิกกินปลาหรือสัตว์น้ำขนาดเล็ก ๆ  บางครั้งก็เดินย่องไปในน้ำจิกกินเหยื่อแล้วกลืนกินทั้งตัว

อาหาร

ปลา สัตว์ตัวเล็ก

การผสมพันธุ์

ทำรังโดยใช้กิ่งไม้วางซ้อนกันอย่างง่าย ๆ ตามง่ามไม้ รังเป็นรูปกระจาดตรงกลางเป็นแอ่งตื้น ๆ  และรองรังด้วยหญ้าและใบไม้สด  พ่อแม่นกออกไข่และพ่อแม่นกช่วยกันฟักไข่และช่วยกันเลี้ยงลูกนกจนลูกนกแข็งแรงจนสารถบินออกจากรังได้

สถานภาพ

จัดเป็นนกประจำถิ่นและสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย