นกยางควาย

ประเภท : นกที่พบในลำคลอง

วงศ์นก : นกยาง (Ardeidae)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bubulcus ibis

ชื่อสามัญ :

ลักษณะทั่วไป

นกขนาดเล็ก  หัวค่อนข้างโต มีลำคออวบใหญ่มากกว่านกยางชนิดอื่นๆ คอหนาและสั้น  หนังหน้าสีเหลืองอมเขียว ปากแหลมสีเหลืองหนาและสั้น  ขนปกคลุมลำตัวสีขาว ขาค่อนข้างสั้นสีเทาคล้ำ ฤดูผสมพันธุ์ อก คอ หัวและหลังมีสีส้มอมน้ำตาล  บางตัวหนังที่หน้า ปากและขามีสีออกแดงชมพู

พฤติกรรมและถิ่นอยู่อาศัย

อาศัยอยู่ตามพื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งนา บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง  นกชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ และมักหากินโดยการเดินตามฝูงวัวควายเพื่อคอยจิกกินแมลงหรือสัตว์เล็ก ๆ ที่กระโดดหรือบินออกมาจากที่หลบภัยเมื่อฝูงควายเหยียบย่ำไปตามพื้นที่ต่าง ๆ  นอกจากนี้ บางครั้งก็ยังจับกินเห็บ ปลิง ตัวแมลงที่เกาะอยู่ตามลำตัวของควาย  ดังนั้นจึงมักเรียกชื่อนกชนิดนี้ว่า “นกยางควาย”

อาหาร

ปลา สัตว์ตัวเล็ก ปลิง และเห็บ

การผสมพันธุ์

ทำรังโดยใช้กิ่งไม้วางซ้อนกันอย่างง่าย ๆ ตามง่ามไม้ รังเป็นรูปกระจาดตรงกลางเป็นแอ่งตื้น ๆ  และรองรังด้วยหญ้าและใบไม้สด  พ่อแม่นกออกไข่และพ่อแม่นกช่วยกันฟักไข่และช่วยกันเลี้ยงลูกนกจนลูกนกแข็งแรงจนสารถบินออกจากรังได้

สถานภาพ

จัดเป็นนกประจำถิ่นและสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย