ประเพณีตักบาตรพระร้อย วัดหัวคู้

ประเภทวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ : พิธีกรรมและเทศกาล

              ประเพณีตักบาตรพระร้อย เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษาของทุกปี โดยปกติพุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญตักบาตรเทโว ซึ่งหมายถึงการทำบุญตักบาตร ในปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) คำว่า เทโว เรียกมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก ทางวัดส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 แต่ที่วัดหัวคู้  ตำบลศีรษะจรเข้น้อย  อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จะจัดประเพณีตักบาตรเทโวนี้ในวันแรม  2 ค่ำ เดือน 11  โดยที่เรียกตักบาตรพระร้อยเพราะมีพระจำนวนเป็นร้อยมารับบาตร วัดส่วนใหญ่จะมีการตักบาตรพระร้อย ด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง  แต่ที่วัดหัวคู้จะเป็นการทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสวย   และจะมีการจัดสำรับคาวหวานมาถวายพระ  โดยแต่ละบ้านก็จะนำสำรับที่สวยงาม ใส่อาหารมาทำบุญ พร้อมมีการทำบุญสลากภัต  ซึ่งในการตักบาตรพระร้อยนี้จะมีพระสงฆ์ ในพื้นที่อำเภอบางเสาธง อาทิ วัดหัวคู้ วัดศรีวารีน้อย วัดปากคลองมอญ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรพระร้อยเป็นจำนวนมาก