ประเพณีกวนกาละแม วัดหัวคู้

ประเภทวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ : พิธีกรรมและเทศกาล

               ประเพณีกวนกาละแม วัดหัวคู้ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากชุนชนศีรษะจรน้อยมีกลุ่มคนมอญมาอพยพมาทำนาและตั้งรกรากในแถบนี้ ประเพณีกวนกาละแม  หรือที่ชาวมอญเรียกว่า “กวันฮะกอ” แปลเป็นภาษาไทยว่า “ขนมกวน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายรามัญ (มอญ) ประเพณีการกวนกาละแมจะทำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น เพื่อนำไปทำบุญ เก็บไว้รับประทานกันในครอบครัวและเป็นของฝากสำหรับญาติผู้ใหญ่ โดยมีความเชื่อว่าเป็นศิริมงคลกับผู้รับประทาน