ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

สถานที่พบ : วัดจรเข้ใหญ่

แหล่งอ้างอิง : https://data.addrun.org/plant/archives/74-ruellia-tuberosa-l

ลำต้น ไม้ล้มลุก สูง 20-30 เซนติเมตร มีขนอ่อนๆ ขึ้นปกคลุมอยู่เล็กน้อย ลำต้นมีข้อปล้องชัดเจนใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่ ตามข้อของลำต้น รูปมนรี ปลายมน โคนแหลม สีเขียว ขอบเรียบ หรืออาจมีคลื่นเล็กน้อยดอก ออกเป็นช่อ หรือดอกเดี่ยวๆ ดอกสีม่วงหรือชมพู ออกตามซอกใบบริเวณส่วนยอดของต้น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว โคนกลีบดอกมีเชื่อมติดกันเป็นหลอดแล้วแยกออก 5 กลีบ คล้ายกรวย สีม่วง กลางดอกมีเกสร 4 ก้าน แบ่งเป็นก้านสั้น 2 ก้านและก้านยาว 2 ก้านดอก ออกเป็นช่อ หรือดอกเดี่ยวๆ ดอกสีม่วงหรือชมพู ออกตามซอกใบบริเวณส่วนยอดของต้น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว โคนกลีบดอกมีเชื่อมติดกันเป็นหลอดแล้วแยกออก 5 กลีบ คล้ายกรวย สีม่วง กลางดอกมีเกสร 4 ก้าน แบ่งเป็นก้านสั้น 2 ก้านและก้านยาว 2 ก้าน ผล  ผลแก่สีน้ำตาล แตกออกเมื่อโดนความชื้น