ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ : Carmona retusa (Vahl) Masam.

สถานที่พบ : วัดจรเข้ใหญ่

แหล่งอ้างอิง :

เป็นไม้พุ่ม สีน้ำตาลอ่อน สูงได้ถึง 1 เมตร แตกกิ่งก้านจำนวนมาก เป็นพุ่มแน่น เนื้อไม้ค่อนข้างเหนียวใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับแคบ ปลายแยกเป็นแฉกแหลม โคนสอบรูปลิ่ม ขอบช่วงล่างเรียบช่วงบนหยักห่าง ผิวด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ค่อนข้างหนา ด้านหลังสีเขียวอ่อนดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุกออกตามซอกใบ มีดอก 2-5 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวอ่อน รูปแถบ สีเขียวอ่อน ด้านนอกมีขนยาวประปราย กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเล็กน้อย ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้ 5 เกสร สีเหลือง เกสรเพศเมีย 2 เกสร