นกเอี้ยงสาริกา

ประเภท : นกที่พบในพื้นที่เกษตรกรรม

วงศ์นก : นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง (Sturnidae)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acridotheres tristis

ชื่อสามัญ :

ลักษณะทั่วไป

นกชนิดนี้มีขนาดเล็กประมาณ 25 เซ็นติเมตร   ลำตัวมีขนปกคลุมสีน้ำตาลเข้ม ปีกมีแถบขาว   กลางท้องและก้นสีขาว บริเวณหัว คอหอยและอกช่วงบนมีสีดำแกมน้ำตาล จะงอยปากและหนังรอบดวงตามีสีเหลือง  ขา แข้งและตีนสีเหลือง  โคนหางด้านล่างและปลายหางสีขาว    นกวัยอ่อน หัวและอกสีน้ำตาล  บางตัวหัวอาจไม่มีขน ลักษณะที่มองเห็นมีแต่หนังเปลือยสีเหลือง

พฤติกรรมและถิ่นอยู่อาศัย

นกชนิดนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งนา พื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ ในแหล่งชุมชนและเป็นนกที่สามารถปรับตัวเข้ามาอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนได้ดี จึงสามารถพบเห็นนกเอี้ยงสาลิกาได้บ่อย  อุปนิสัยของนกชนิดนี้จะเดินและกระโดดหากินไปตามพื้น ดังนั้น เราสามารถพบนกเอี้ยงสาริกาเดินและกระโดดไล่จิกแมลงหรือตัวหนอนกินเป็นอาหารตามพื้นถนนหรือพื้นดินในเขตพื้นที่วัด พื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือน แหล่งชุมชนในอำเภอบางเสาธงได้ทั่วไป  และมักพบนกอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูง นกชอบเกาะตามสายไฟฟ้า  อาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้  นกชนิดนี้กินอาหารได้หลายอย่าง ทั้งแมลง หนอน น้ำหวานจากดอกไม้รวมทั้งเศษอาหารที่มนุษย์ทิ้งแล้วด้วย  ในช่วงเวลาเย็นนกจะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง และขณะที่แย่งที่นอนกันนั้นก็จะส่งเสียงดัง  ส่งเสียงร้องเสียงห้าวและเสียงแหลมสลับกันดังเซ็งแซ่ไปทั่วบริเวณพื้นที่ที่นกรวมตัวกัน

อาหาร

แมลง ธัญพืช ผลไม้ หนอน รวมทั้งเศษอาหารที่มนุษย์เหลือทิ้ง

การผสมพันธุ์

ทำรังอยู่ตามโพรงต้นไม้ ต้นมะพร้าว ต้นปาล์ม ชายหลังคาบ้านพักอาศัยหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์ไม่รบกวน  นกจะใช้ใบไม้ ใบหญ้า เศษฟาง กิ่งไม้ขนาดเล็กมารองรัง  แม่นกสามารถออกไข่ได้ 3-4 ฟอง  ไข่จะมีสีน้ำเงิน   โดยพ่อแม่นกจะช่วยกันฟักไข่และช่วยกันเลี้ยงดูลูกนกในรังให้ลูกนกเจริญเติบโตแข็งแรงจนกระทั่งลูกนกสามารถบินออกจากรังได้ด้วยตัวเอง

สถานภาพ

จัดเป็นนกประจำถิ่นและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย ในพื้นที่อำเภอบางเสาธงสามารถพบเห็นนกชนิดนี้ได้ง่ายตลอดทั้งปี