เรือบด

เรือบดเป็นเรือต่อขนาดเล็ก ใช้เป็นเรือประจำบ้าน มีน้ำหนักเบา แล่นได้เร็ว การต่อเรือบดเลียนแบบเรือโบ้ต (Boat) ของฝรั่ง  ซึ่งต่อมาเรียกว่า “เรือบด”  นิยมใช้ไม้สัก ไม้ยมหอม ไม้ยาง มี ๒ ชนิดคือ เรือบดไม้กระดาน ๕ แผ่น และเรือบดท้องกลม (เรือบดเกล็ด) เรือบดไม้กระดาน ๕ แผ่น มีลักษณะเพรียว มีทวนหัวทวนท้าย โค้งเรียว เรียกว่า หงอน เรือบดท้องกลมมีเปลือกเรือใช้ไม้แผ่นเล็ก ๆ ตีซ้อนทับกัน ใช้ตะปูทองแดงตัวเหลี่ยมเจาะทะลุยึดติดกับกงเรือ เรียกว่า กงอ่อน

เรือบดเป็นเรือลำเล็ก ๆ นั่งได้ ๑-๒ คน พลิกคว่ำง่าย เป็นเรือที่พระสงฆ์นิยมใช้พายบิณฑบาต ด้วยลักษณะของเรือทำให้พระสงฆ์ต้องสำรวมขณะพายเรือ

ที่มา : จุลทัศน์  พยาฆรานนท์ “เรือไทยภาคกลาง”