เรือแทงปลา

เป็นเรือขุดโบราณ หัวเรือมีที่วางตะเกียงเจ้าพายุ สำหรับส่องในคลองหรือในแม่น้ำเมื่อออกหาปลาในยามค่ำคืน อุปกรณ์สำคัญในการหาปลา คือ ฉมวกที่มีด้ามเป็นไม้ไผ่ขนาดยาวประมาณ ๓-๔ เมตร กลางลำเรือมีกล่องไม้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เจาะรูตรงกลาง เมื่อแทงปลาได้จะนำปลาออกจากฉมวก โดยใส่ปลาในรูบนกล่องไม้แล้วดึงฉมวกออก เพื่อความสะดวก และป้องกันการบาดเจ็บจากคมของเงี่ยงฉมวก
ฉมวกจับปลา มีส่วนประกอบ ๒ ส่วน ส่วนที่ทำจากเหล็กแหลม ๓-๙ อัน ความยาวประมาณ ๕ -๘ นิ้ว เชื่อมติดกันเป็นง่าม มีลักษณะเป็นวงกลม หรือเรียงกันเป็นแถว ด้านปลายแหลม หรือบางอันจะมีเงี่ยงก็ได้ ส่วนปลายอีกด้านจะเชื่อมรวมกัน ทำเป็นกระบอกกลวงความยาวประมาณ ๓-๕ นิ้ว สำหรับเป็นด้ามฉมวก ไม้ฉมวกอาจทำจากไม้ไผ่ความยาวตามผู้ใช้ถนัด โดยวิธีการใช้เดินแล้วใช้ฉมวกแทงหรือ ใช้เรือพายหาปลา
ที่มา : เส่ง กุยยาวัฒนานนท์ อดีตกำนันตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์