นกเตียนเทียน

ประเภท : นกที่พบในพื้นที่เกษตรกรรม

วงศ์นก : วงศ์นกตีนเทียน (Recurvirostridae)

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อสามัญ :

ลักษณะทั่วไป

นกมีขนาดเล็ก-กลาง มีขนาดประมาณ 38 เซนติเมตร   หัว ลำตัว ท้องและก้นมีสีขาว  บางตัวกระหม่อมและท้ายทอยอาจมีสีคล้ำ  ปีกและหลังมีสีดำเข้ม  ปากมีสีดำบางแหลมยาวคล้ายเข็ม   ขายาวมีสีแดงอมชมพูเป็นที่สะดุดตาเมื่อพบเห็นในธรรมชาติที่นกชนิดนี้หากินอยู่

พฤติกรรมและถิ่นอยู่อาศัย

นกชนิดนี้อยู่อาศัยตามพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำคลอง หนองบึง และในพื้นที่อำเภอบางเสาธงซึ่งมีแปลงนา และมีบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้งจำนวนมาก  ก็จะสามารถพบนกชนิดนี้ได้ในบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ทุ่งนา  โดยเฉพาะสามารถพบนกชนิดนี้ในแปลงนาหลังระยะเวลาเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วซึ่งแปลงนาจะมีน้ำท่วมขังเล็กน้อย  และยังสามารถพบในบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้งภายหลังจากการวิดบ่อจับปลา หรือบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีการจับกุ้งไปแล้วปล่อยให้สภาพบ่อมีน้ำแฉะหรือน้ำท่วมขังเล็กน้อย  ซึ่งมักพบนกชนิดนี้เดินหากินกันอยู่เป็นฝูงตามบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำแฉะ หรือน้ำท่วมขังเล็กน้อย   โดยใช้ปากจิกกินอาหารบนผิวน้ำ หรือใช้ปากจิ้มลึกลงไปใต้พื้นดินเลนหรือส่ายปากไปมาในน้ำเพื่อจับสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ในบริเวณนั้น เช่น ปลา กุ้ง หนอน แมลง เป็นต้น  เมื่อจับเหยื่อได้สำเร็จนกจะกลืนกินเหยื่อทั้งตัว

อาหาร

อาหาร  สัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ในดินเลนหรือในน้ำ เช่น ปลา กุ้ง หนอน แมลง 

การผสมพันธุ์

ทำรังวางไข่บนพื้นดิน  โดยนกจะขุดดินเป็นแอ่งตื้น ๆ และใช้เศษหญ้าหรือเปลือกหอยมารองรัง      แม่นกออกไข่สีน้ำตาลมีลายจุดสีเทาเข้ม  และเมื่อลูกนกฟักตัวออกมาจากไข่ ลูกนกแรกเกิดจะมีขนอุยปกคลุมเต็มตัว   เมื่อขนแห้งแล้ว ลูกนกสามารถเดินตามพ่อแม่ไปหากินได้ทันที โดยแม่นกไม่จำเป็นต้องเลี้ยงลูกอ่อนให้เติบโตในรัง

สถานภาพ

นกชนิดนี้จัดเป็นนกประจำถิ่นและสัตวป่าคุ้มครองของประเทศไทย  ในพื้นที่อำเภอบางเสาธงสามารถพบนกตีนเทียนได้ตลอดปี โดยเฉพาะสามารถพบฝูงนกตีนเทียนได้บ่อยในบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้งในช่วงระยะเวลาภายหลังการจับปลา  จับกุ้งแล้วปล่อยให้บ่อมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยและมีน้ำแฉะ ๆ