กลองยาวบางเสาธง

ประเภทวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ : ศิลปะการแสดง/การละเล่น

          นายสามารถ  กล้าจริง   เป็นครูโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่  กิ่งอำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการมีความชำนาญด้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องศิลปะการแสดงตีกลองยาว  โดยได้รับการถ่ายทอดมาจาก “ปู้เลี่ยม” หรือนายเลี่ยม อยู่คงธรรม ซึ่งเป็นครูกลองยาวแถวย่านวัดจรเข้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่กล่าวขานในผลงานการแสดงในขณะนั้น นายสามารถ กล้าจริง มีประสบการณ์เรื่องนี้มา 20ปีเศษ ได้ฝึกศิษย์ทั้งชายและหญิงโดยไม่เคยคิดค่าสอนแต่อย่างใด ส่งผลให้มีศิษย์เป็นจำนวนมากหลายรุ่นได้ออกไปประกอบอาชีพเสริมจนได้รับยกย่องว่าเป็นครูกลองยาวสมองเพชรศิษย์เด็ดปู่เลี่ยม