ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ :

สถานที่พบ : วัดบัวโรย

แหล่งอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/botany/todayFlower/todayFlower5.aspx

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 35 เมตร ไม่ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียน หนาแน่นที่ปลายกิ่ง แผ่นใบรูปไข่กลับ ยาวได้ประมาณ 30 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามลำต้น ยาว 1-3 ม. ดอกขนาดใหญ่ ดอกบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 ซม. กลีบเลี้ยง 6 กลีบเรียงทับซ้อนกัน กลีบดอก 6 กลีบ กลุ่มเกสรเพศผู้เรียงเป็นวง เกสรที่เป็นหมันเรียงเป็นรูปคุ่มแยกกัน ผลทรงกลมขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-25 ซม. เมล็ดจำนวนมาก เรียงอัดแน่นในเนื้อที่นุ่ม