ปฎิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระยะเวลากิจกรรม/งานประเพณีสถานที่
ปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3วันมาฆบูชา
งานบุญประจำปี นมัสการและปิดทอง
รอยพระพุทธบาท /หลวงพ่อโต
วัดจรเข้ใหญ่
เดือนมกราคมงานบุญประจาปีนมัสการและปิดทองหลวงพ่อเสือวัดเสาธงนอก
เดือนมกราคมงานบุญประจาปีนมัสการและปิดทองหลวงพ่อขาววัดเสาธงกลาง
สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์งานบุญประจาปีนมัสการและปิดทองหลวงพ่อเสือ เทศน์มหาชาติวัดศรีวารีน้อย
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3วันมาฆบูชาวัดหัวคู้
วัดปากคลองมอญ
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดศรีวารีน้อย
วัดจรเข้ใหญ่
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดเสาธงนอก
วัดมงคลนิมิตร
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3แห่ผ้าห่มหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควาวัดหัวคู้
13-15 เมษายนสงกรานต์วัดหัวคู้
วัดปากคลองมอญ
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดศรีวารีน้อย
วัดจรเข้ใหญ่
วัดบัวโรยวัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดเสาธงนอก
วัดมงคลนิมิตร
ช่วงก่อนสงกรานต์เดือนเมษายน
วันที่ 11-12 เมษายน
กวนกาละแมวัดหัวคู้
เดือนเมษายนการแข่งขันว่าวไทย (ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า)แข่งขันว่าวประเภทขึ้นสูงตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6วันวิสาขบูชาวัดหัวคู้
วัดปากคลองมอญ
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดศรีวารีน้อย
วัดจรเข้ใหญ่
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดเสาธงนอก
วัดมงคลนิมิตร
วันขึ้น 15 ค่าเดือน 8วันอาสาฬหบูชาวัดหัวคู้
วัดปากคลองมอญ
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดศรีวารีน้อย
วัดจรเข้ใหญ่
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดเสาธงนอก
วัดมงคลนิมิตร
วันแรม 1 ค่า เดือน 8เข้าพรรษาวัดหัวคู้
วัดปากคลองมอญ
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดศรีวารีน้อย
วัดจรเข้ใหญ่
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดเสาธงนอก
วัดมงคลนิมิตร
วันแรม 1 ค่า เดือน 8ถวายต้นไม้จานาพรรษาวัดบัวโรย
กลางเดือน 10 เดือนตุลาคมพฤศจิกายนทาขวัญข้าว/พิธีทาบุญกลางนาตาบลบางเสาธง
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11วันออกพรรษาวัดหัวคู้
วัดปากคลองมอญ
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดศรีวารีน้อย
วัดจรเข้ใหญ่
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดเสาธงนอก
วัดมงคลนิมิตร
วัดบัวโรย
วันแรม 1 ค่ำเดือน 11ตักบาตรเทโววัดปากคลองมอญ
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดศรีวารีน้อย
วัดจรเข้ใหญ่
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดเสาธงนอก
วัดมงคลนิมิตร
วันแรม 2 ค่ำเดือน 11ตักบาตรพระร้อยวัดหัวคู้
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11เทศน์มหาชาติวัดหัวคู้
วัดบัวโรย
เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน
วันแรม 1 เดือน 11 – วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
ทอดกฐินสามัคคีวัดปากคลองมอญ
วัดศรีวารีน้อย
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดหัวคู้
วัดจรเข้ใหญ่
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดมงคลนิมิตร
วัดเสาธงนอก
วันทอดกฐินสามัคคีของวัดจระเข้ใหญ่แห่จระเข้วัดจรเข้ใหญ่
วันทอดกฐินสามัคคีของวัดมงคลนิมิครประเพณีแข่งเรือวัดมงคลนิมิตรริมคลองสาโรง
วัดมงคลนิมิตร
วันขึ้น 15 ค่าเดือน 12ลอยกระทงวัดปากคลองมอญ
วัดศรีวารีน้อย
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดหัวคู้
วัดจรเข้ใหญ่
วัดมงคลนิมิตร
วัดเสาธงนอก
วันออกพรรษา
วันแรม 14 ค่าเดือน 11
ประเพณีแข่งเรือวัดจรเข้ใหญ่วัดจรเข้ใหญ่
เดือนเมษายนประเพณีส่งเรือบ้านเกาะพิจิตรเกาะพิจิตร
วันพฤหัสบดีแรกของเดือน 7
(เดือนมิถุนายน)
ประเพณีส่งเรือบ้านคลองดอนคลองดอน
วันพฤหัสบดีแรกข้างขึ้นของเดือน 7
(เดือนมิถุนายน)
ประเพณีส่งเรือคลองหนองงูเห่าคลองหนองงูเห่า
เดือนตุลาคม-ธันวาคมประเพณีแข่งเรือพายประเภทเรือมาดมัสยิดสุเหร่าบ้านไร่
31 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีวัดปากคลองมอญ
วัดศรีวารีน้อย
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดหัวคู้
วัดจรเข้ใหญ่
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดมงคลนิมิตร
วัดเสาธงนอก