ประเพณีแข่งเรือวัดจรเข้ใหญ่

ประเภทวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ : กีฬาการละเล่นศิลปะการป้องกันตัว

         ประเพณีแข่งเรือ การแข่งเรือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันออกพรรษาราวเดือน 11วันแรม 14 ค่ำ เรือที่เข้าแข่งขันมีทั้งเรือมาด เรือพาย และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณที่ใช้แข่งขันเรือคือคลองจรเข้ของวัดจรเข้ใหญ่ ก่อนที่จะมีการแข่งขันเรือ ชาวตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่จะพากันไปงานรับบัวที่อำเภอบางพลี ประวัติการแข่งขันเรือมีอยู่ว่า แต่เดิมชาวตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ส่วนใหญ่ต้องไปทำนาในท้องถิ่นต่าง ๆ เมื่อเสร็จการทำนาแล้ว จะมีการแจวเรือ พายเรือไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ เช่นวัดหัวคู้ วัดจรเข้ใหญ่ วัดหนองปรือ ฯลฯ การจัดเรือเข้าแข่งขันกัน ซึ่งเรือแต่ละลำจะมีฝีพาย ทั้ง 10 คน 15 คน 20 คน บ้าง โดยจัดเรือที่มีฝีพายจับคู่แข่งขัน คัดเอาเรือลำที่ชนะมาแข่งขันหาคู่ชนะเลิศ มีรางวัลเป็นถ้วยรางวัล และเงินรางวัลตามสมควร