Happiness
Bang Sao Tong

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “วิจัยและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลอง พื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ” เป็นความร่วมมือของ 5 กลไกภาคีเครือข่ายในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่
(1) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(2) ภาคประชาสังคม/ชุมชน อาทิ อาทิ วัดศรีวารีน้อย วัดหัวคู้ วัดจรเข้ใหญ่ วัดบัวโรย ชมรมผู้สูงอายุของอบต. ต่าง ๆ ในอำเภอบางเสาธง กลุ่มสตรี
(3) ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด/ตำบล อำเภอบางเสาธง เทศบาลตำบลบางเสาธง อบต.ศีรษะจระเข้น้อย อบต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อบต.บางเสาธง
(4) เครือข่ายศิลปิน อาทิ โขนสดเด็ก หมอทำขวัญนาค ว่าวจุฬา ดนตรีไทย กลองยาว
(5) ภาคธุรกิจ/เอกชน อาทิ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สามารถติดตามข่าวสารของโครงการเพิ่มเติมได้ตามช่องทางดังนี้
(1) Facebook Fanpage : สุขไม่จางที่บางเสาธง สมุทรปราการ (https://www.facebook.com/สุขไม่จางที่บางเสาธง-สมุทรปราการ-100731384802383)
(2) YouTube : ที่นี่บางเสาธง (https://www.youtube.com/channel/UCUPNwJuvsl5FLNYar4YbEbg)