สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี

31 ธันวาคม

วัดทุกแห่งในอำเภอบำงเสำธง
วัดปากคลองมอญ
วัดศรีวารีน้อย
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดหัวคู้
วัดจรเข้ใหญ่

วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดมงคลนิมิตร
วัดเสาธงนอก

Date

ธ.ค. 31 2021
Expired!

Time

All Day

Location

วัดทุกแห่งในอำเภอบำงเสำธง
วัดทุกแห่งในอำเภอบำงเสำธง
Copyright © 2021 | สุขไม่จางที่บางเสาธง สมุทรปราการ| | www.happinessbangsaotong.com